Welkom bij Technag B.V.

Technag, onderdeel van de Duitse Gedore-groep, is importeur van handgereedschappen en richt zich op de Nederlandse markt. Ons leveringsprogramma omvat louter A-merken, voornamelijk geproduceerd door eveneens tot de Gedore-groep behorende fabrikanten. Op deze site staan links naar de desbetreffende merken / fabrikanten. Levering geschiedt via onze partners, de vakhandel voor bijvoorbeeld ijzerwaren, gereedschappen, bouwbenodigdheden, industriebenodigdheden scheepsbenodigdheden of automaterialen. Op verzoek geven wij u graag enige adressen in uw regio.

Privacyverklaring

GEDORE Technag (hierna ook: “Gedore” of “we”, “wij” en “ons”), gevestigd aan Flemingweg 7, Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement. Wanneer u de website van GEDORE Technag op https://www.gedore.nl (hierna: “de Website”) bezoekt en/of het contactformulier invult, verwerken we diverse gegevens van u. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder leest u welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van uw gegevens valt onder het begrip verwerken.

 

Wij nemen uw privacy natuurlijk zeer serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Uiteraard vertellen wij u in dit privacy statement ook welke rechten u heeft en hoe u die kunt uitoefenen.

Persoonsgegeven die wij verwerken

GEDORE Technag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Wat gebeurt er bij het doorlinken via de website?

De Website bevat mogelijk hyperlinks waarmee u, als u erop klikt, de Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites van andere partijen en over de producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Ook weten wij niet hoe er op die andere websites met uw gegevens wordt omgegaan. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de websites van andere partijen en de wijze waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

 

Bijzondere en/of gevoelige gegeven

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gedore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • GEDORE Technag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om de Website goed te laten functioneren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om een eventuele ontbinding van de overeenkomst te kunnen verwerken;
 • Om service te kunnen bieden nadat uw bestelling is geleverd;
 • Gedore verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens

Gedore bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bezoek (ip adres, cookies, locatie) 2 jaar
 • Contactformuliergegevens 2 jaar
 • Nieuwsbrief zolang u staat ingeschreven

 

Delen van persoonsgegevens met derden

GEDORE Technag deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gedore blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt GEDORE Technag uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Google (Analytics)

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van u computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om GEDORE Technag als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. GEDORE Technag gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GEDORE Technag gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de Website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor instructies de Help-sectie van uw browser.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Via onze website worden diverse cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden welke pagina's veel worden bezocht en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alle gegevens die u met GEDORE Technag uitwisselt via onze Website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die u achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management systeem. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving en overeenkomstig de ISO27001 norm.

 

Verwerkingsovereenkomsten

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

 

Uitsluiten van gegevensverzameling

Als u geen prijs stelt op het vastleggen van uw geanonimiseerd bezoekgedrag, kun u ervoor zorgen dat

“Google Analytics” géén gegevens vastlegt in cookies. I dient hiervoor een plugin te installeren in de web browser. Klik hier voor (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) een overzicht van opt-out plugins voor diverse browsers.

Wilt u helemaal geen cookies accepteren tijdens u bezoek aan gedore.nl? Pas dan de privacy instellingen van uw browser aan, of wijzig u cookie voorkeuren voor onze Website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wit u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gedore.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. GEDORE Technag zal binnen vier weken na uw verzoek schriftelijk aan u mededelen of zij aan uw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien GEDORE Technag niet aan uw verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.

GEDORE Technag wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot slot

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van uw gegevens tijdens het bezoeken van de Website? Neem dan gerust per e-mail (info@gedore.nl) contact met ons op. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Contactgegevens:

www.gedore.nl; Flemingweg 7, 2400AL Alphen aan den Rijn; +31 (0)172-42 73 30

De Functionaris Gegevensbescherming van Gedore. Hij/zij is te bereiken via info@gedore.nl

Disclaimerpagina

Disclaimer voor www.gedore.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.gedore.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door GEDORE Technag. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken  

volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GEDORE Technag is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij GEDORE Technag.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met GEDORE Technag te mogen claimen of te veronderstellen.

GEDORE Technag streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. GEDORE Technag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.gedore.nl op deze pagina

 

Cookie statement GEDORE Technag 

GEDORE Technag maakt op deze website gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo wordt uw gebruik van de website gemakkelijker gemaakt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Soorten cookies

Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van uw inloggegevens, zodat u niet elke keer in hoeft te loggen. Ook het opslaan van de inhoud van uw winkelwagen of het sluiten van de cookiemelding vallen onder functionele cookies.

 

Analytische cookies

Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken.

 

Tracking cookies

Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. Hiermee kunnen persoonlijke aanbiedingen voor u gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Dat betekent dat die cookies niet door ons geplaatst worden maar door een andere partij. Dat gebeurt op het moment dat u via deze site bestanden opent die bij die andere partij opgeslagen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan YouTube. Als u via deze site aan YouTube-filmpje bekijkt, plaatst YouTube een cookie bij u.

 

Toestemming

Niet alle cookies zijn gemaakt om uw gegevens te verzamelen. Met functionele cookies bijvoorbeeld worden geen persoonsgegevens verzameld. Om deze cookies te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als u de website bezoekt.

 

Bij analytische cookies is het soms wel maar soms ook niet nodig om vooraf toestemming te vragen om die te plaatsen. Dat hangt af van de gebruikte instellingen. Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Bij de instelling daarvan hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘veilig’, zodat deze cookie geplaatst mag worden zonder uw toestemming. Het wordt daarom direct ingeladen als u de website bezoekt.

 

Bij tracking cookies is altijd uw toestemming nodig voordat die geplaatst mogen worden. Deze cookies worden dus pas ingeladen nadat u daarvoor toestemming gegeven heeft.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U heeft recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

 

Wijzigingen en contact

Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Wij raden u aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op via: info@technag.nl

 

Overzicht van de cookies die op deze website gebruikt worden

Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle cookies die op deze website gebruikt worden, onderverdeeld in de categorieën die hiervoor beschreven zijn. Per cookie is vermeld met welk doel ze gebruikt worden, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt. Let op: wij kunnen niet instaan voor het privacybeleid van de derden wiens third-party-cookies op uw apparaat terecht komen. Daarvoor verwijzen wij u naar de website van de betreffende derde.

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

ASPSESSIONID#

gedore.nl

Wordt geplaatst om een goede werking van de wesite te garanderen.

Session

HTTP Cookie

Statistieken

Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken. 

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

_ga

gedore.nl

Trackingscode van Google Analytics die details over de browser en computer van de bezoeker registreert.

2 jaar

HTTP Cookie

_gat

gedore.nl

Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.

Session

HTTP Cookie

_gid

gedore.nl

Registreert een uniek ID. Gebruikt door Google Analytics

Session

HTTP Cookie

Marketing

Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. Hiermee kunnen persoonlijke aanbiedingen voor u gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Dat betekent dat die cookies niet door ons geplaatst worden maar door een andere partij. Dat gebeurt op het moment dat u via deze site bestanden opent die bij die andere partij opgeslagen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan YouTube. Als u via deze site aan YouTube-filmpje bekijkt, plaatst YouTube een cookie bij u.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

collect

gedore.nl

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te
verzenden over het apparaat en het gedrag van
de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Session

Pixel